info@washi.ee  5045105

1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

1.1.Tellimiskeskkonna Washi.ee isikuandmete vastutav töötleja on Richmar OÜ (registrikood 10101038) asukohaga Piibri 7, Tallinn, Harjumaa, Eesti, tel 13399 ja e-post washi@washi.ee.

2. MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

2.1.Washi töötleb järgnevaid isikuandmeid:

· kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

3. MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

3.1.Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Isikuandmete töötlemisel on eesmärgiks pakkuda klientidele ja potentsiaalsetele klientidele võimalikult kvaliteetset teenust ja informatsiooni teenuse kohta.

3.2.Andmeid kasutatakse müügitegevuseks ja turundus- ja sooduskampaaniate läbiviimiseks ning nende analüüsimiseks.

3.3.Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

3.4.Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

3.5.Richmar OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

3.6.Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

3.7.Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

4. ANDMETE KOGUMINE

4.1.Üldjuhul kogume isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid eesmärgiga et optimeerida kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

4.2.Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

5. ÕIGUSLIK ALUS

5.1.Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

5.2.Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

5.3.Isikuandmeid töötleme edastamaks võimalikult täpset informatsiooni ja ülevaadet Washi teenustest ning mõistmaks Klientide vajadusi ja eelistusi.

6. VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMEID EDASTATAKSE

6.1.Isikuandmed edastatakse tellimiskeskkonna klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendi küsimuste ja probleemide lahendamiseks. Samuti kliendibaasi loomiseks ja haldamiseks, klientidele olemasolevate ja uute teenuste pakkumiseks.

6.2.Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

6.3.Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik tellimiskeskkonna funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

7. TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

7.1.Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

7.2.Juurdepääs isikuandmetele on Washi töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada tellimiskeskkonna kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

7.3.Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

7.4.Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

8. ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

8.1.Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi tellimiskeskkonna kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

9. NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

9.1.Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

9.2.Kui isik ei soovi saada Washi turundusteateid, on võimalik neist loobuda, järgides iga turundusteate jaluses olevaid loobumisjuhiseid või võttes ühendust meie klienditoega e-posti teel.

10. SÄILITAMINE

10.1. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

10.2. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

10.3. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

10.4. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

11. KUSTUTAMINE

11.1. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

12. ÜLEKANDMINE

12.1. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

13. MUUD TINGIMUSED

13.1. Washi võtab õiguse küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta.

13.2. Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Poliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse läbirääkimiste teel või Harju Maakohtus. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon ( info@aki.ee).